Zakład Aktywności Zawodowej VICTORIA
(zakład budżetowy Gminy Wałbrzych)
ul. 1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych

Zdalna sprzedaż w podmiotach ekonomii społecznej

Rekrutacja do projektu została przedłużona do dnia 30.11.2017

 • Zdalna sprzedaż w podmiotach ekonomii społecznej – okres realizacji projektu 1.10.2017 – 31.03.2018

Czym jest zdalna sprzedaż?

Jest to sprzedaż,  która jest realizowana z dowolnego miejsca przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji na odległość, pracownicy za nią odpowiedzialni nie odbywają bezpośrednich spotkań z klientami w terenie, są tylko pośrednikami (odpowiadają za umawianie spotkań pomiędzy handlowcem, a klientem lub generują leady sprzedażowe).

Cel projektu:

Zastosowanie innowacyjnego produktu, który przebiega w 3 ścieżkach:

 1. Zastosowanie przez Podmioty Ekonomii Społecznej lub Przedsiębiorstw społecznych świadczących usługi zdalnej sprzedaży w postaci włączenia do zespołu osób z niepełnosprawnością
 2. Zastosowanie przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne jako modelu biznesowego, pozwalającego na tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Użytkownik stworzy miejsce pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami na własne potrzeby.

Działania:

 1. Spotkania (prezentacja produktu) dla w/w podmiotów
 • 8 godzinowy warsztat ( 2 dni po 4 godziny) dla 10 Podmiotów; 20 osób reprezentujących w/w podmioty,
 • uczestnicy warsztatu określą swoje możliwości produkcyjne, produkt i będą pracowali nad ofertą, którą będzie można sprzedawać przez Call Center
 • wybór 3 podmiotów zainteresowanych procesem zdalnej sprzedaży na okres 1 miesiąca
  1. Stworzenie dla 3 podmiotów procesu sprzedaży
 1. Kryteria wyboru 3 podmiotów:

  Kryterium 1 –  PES/PS – posiadające działalności usługowe oraz rzeczy wytwarzane , które będą
  możliwe do sprzedaży przez Call Center.
  Kryterium 2 – Jakość usługi (przedstawienie min. 2 referencji od klientów)
  Kryterium 3 – Czas realizacji zleceń (np. do 3 dni roboczych – kwestionariusz ankiety)
  Kryterium 4 – Cena (na podstawie badania konkurencyjności w 2 innych podmiotach)
 2. Udział w konsultacjach doradczych z specjalistą ds. sprzedaży ( 10 godzin konsultacji/podmiot)

Koordynator projektuMarcin Dąbrowski tel. 536-804-785 , adres mailowy: m.dabrowski(at)zazvictoria.pl

Dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji Zdalna Sprzedaż w Podmiotach Ekonomii Społecznej

Załącznik nr 1 Formularz_Zgłoszeniowy Zdalna Sprzedaż w Podmiotach Ekonomii Społecznej

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Back to Top

Facebook