Zapytanie ofertowe 3/2021 „Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu”