Informacja o wyborze oferty w przetargu nr 25/2020