Informacja o wyborze oferty w przetargu nr 24/2020