Zakład Aktywności Zawodowej VICTORIA
(zakład budżetowy Gminy Wałbrzych)
ul. 1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Zakład Aktywności Zawodowej Victoria Wałbrzych (zazvictoria.pl).

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.10. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.03.29.

1. Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Na stronach nie ma wyszukiwarki. Ten brak zostanie uzupełniony podczas najbliższej przebudowy strony, do końca roku 2021.
 • W Formularzu kontaktowym po wpisaniu niepoprawnych danych, nie pojawiają się informacje o błędzieMożesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego. Ten brak zostanie uzupełniony podczas najbliższej przebudowy strony, do końca roku 2021.
 • Przy linkach do dokumentów do pobrania brakuje dodatkowych informacji o wielkości pliku. Ten brak zostanie uzupełniony podczas najbliższej przebudowy strony, do końca roku 2021.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

2. Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.30.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

3. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Janusz Sęk.
Możesz skontaktować się z nim mailowo – j.sek@zazvictoria.pl lub telefonicznie – 730 29 19 73.
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

4. Dostępność architektoniczna

Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 112, 58-305 Wałbrzych

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy 1 maja. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
 2. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia.
 3. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia (oprócz technicznych) na parterze i trzech piętrach. W budynku jest przestronna winda.
 4. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na wszystkich kondygnacjach, oprócz trzeciego piętra.
 5. Na podłodze umieszczone są strzałki kierujące do windy, toalet i pomieszczeń służbowych.
 6. Przy budynku jest parking z 12 miejscami parkingowymi. Wjazd na parking od ulicy Puszkina.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) po uzgodnieniu terminu wizyty.
 10. Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z pomocy asystenta-przewodnika.

5. Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.

6. Informacje dodatkowe

Nie wprowadzono.

Back to Top

Facebook