Zakład Aktywności Zawodowej VICTORIA
(zakład budżetowy Gminy Wałbrzych)
ul. 1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych

Archiwizacja dokumentów

Pragniemy Państwu przedstawić naszą ofertę, dotyczącą kompleksowych usług archiwizacyjnych. Nasza propozycja jest skierowana zarówno do państwowych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, wytwarzających materiały archiwalne (akta kat. A), a także do firm i jednostek, które są wytwórcą jedynie dokumentacji niearchiwalnej (akta kat. B).

Na profil naszego działania składa się: 

 1. archiwizacja materiałów archiwalnych kat. A, co w naszym rozumieniu oznacza:
  • nadanie układu chronologicznego w obrębie teczki
  • usunięcie wszystkich części metalowych znajdujących się w teczce
  • paginacja stron (ponumerowanie wszystkich stron ołówkiem) w obrębie teczki
  • przeszycie akt z archiwalnych teczek do okładek z tektury litej bezkwasowej przystosowanych do zabezpieczania akt kat. A (do przeszycia akt wykorzystujemy tasiemki bawełniane)
  • opisanie akt w nowych okładkach z zachowaniem zasad opisu archiwalnego teczek z dokumentacją kat. A.
   • Na opis składa się:
    • znak klasyfikacyjny z wykazu akt
    • symbol kategorii akt
    • nazwa wytwórcy akt
    • tytuł teczki
    • daty skrajne dokumentacji zawartej w teczce
    • zapakowanie poszytych akt do kartonów z tektury litej bezkwasowej
    • sporządzenie ewidencji w układzie rzeczowo – chronologicznym (spisów zdawczo – odbiorczych) elektronicznej i papierowej, dla opracowanej dokumentacji kat. A
 2. porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej kat. B o czasowym okresie przechowywania, co w naszym rozumieniu oznacza:
  • przeszycie akt z porządkowanych teczek do przekładek tekturowych przystosowanych do zabezpieczania akt kat. B (do przeszycia akt wykorzystujemy tasiemki bawełniane)
  • opisanie akt w nowych okładkach z zachowaniem zasad opisu archiwalnego teczek z dokumentacją kat. B.
   • Na opis składa się:
    • znak klasyfikacyjny z jednolitego rzeczowego wykazu akt
    • symbol kategorii akt
    • nazwa wytwórcy akt
    • tytuł teczki
    • daty skrajne dokumentacji zawartej w teczce
    • sporządzenie ewidencji (spisów zdawczo – odbiorczych) elektronicznej i papierowej, dla opracowanej dokumentacji kat. B
 3. brakowanie dokumentacji kat. B, co w naszym rozumieniu oznacza:
  • przegląd dokumentów niearchiwalnych o czasowym okresie przechowywania kat. B
  • wytypowanie teczek aktowych, których czas przechowywania miną zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • sporządzenie ewidencji (spis dokumentacji niearchiwalnej)
  • elektronicznej i papierowej, dla wybrakowanej dokumentacji
  • sporządzenie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej
 4. podstawowe prace konserwatorskie, co w naszym rozumieniu oznacza:
  • szycie akt luźnych i w stanie rozsypu
  • przeszywanie akt do nowych teczek lub przekładek
  • podklejanie akt w obrębie teczki (w przypadku akt w oryginalnych okładkach, których nie wolno usuwać np.: akta spraw sądowych, księgi wieczyste, akta gruntowe)
  • pakowanie akt w kartony w celu zabezpieczenia przed wpływem wilgoci, drobnoustrojów, kurzu

Nasze usługi oparte są na metodyce regulowanej przez przepisy określające zasady postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną, czyli: Ustawy, Rozporządzenia resortowe oraz wytyczne metodyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (NDAP). Obranie metody opracowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej jest zależne od rodzaju dokumentacji z jaką mamy do czynienia.

W ramach naszych usług archiwizujemy i porządkujemy dokumentację:

 • aktową
 • sądową i komorniczą
 • prokuratorską
 • adwokacką
 • bankowo – księgową
 • osobowo – płacową

Wycenę naszych usług za każdym razem traktujemy indywidualnie, ponieważ na to ma wpływ wiele czynników takich jak:

 • rodzaj archiwizowanej lub porządkowanej dokumentacji
 • stan zachowania archiwizowanej lub porządkowanej dokumentacji (stopień wpływu czynników atmosferycznych i zabrudzenia akt)
 • ilość materiału poddanego archiwizacji (w metrach bieżących)
 • czas wykonania usługi
 • miejsce wykonania usługi (u zleceniodawcy czy u zleceniobiorcy)

Pragniemy poinformować Państwa, że prace archiwalne prowadzone są przez pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej przy współpracy z PFRON-em pod nadzorem osoby posiadającej wykształcenie wyższe magisterskie z ukończonym kursem archiwalnym. Fachowe wykształcenie i kwalifikacje oraz nabyte wieloletnie doświadczenie zawodowe naszych pracowników gwarantują wysoką jakość usług oraz sprawne prowadzenie prac.

Zapraszamy do współpracy.

Tel. 74 633 67 58 , mail: d.dudziak(at)zazvictoria.pl

Back to Top

Facebook