Informacja z otwarcia ofert 6/2019

Informacja z otwarcia ofert na „Wykonanie wymaganej dokumentacji przystosowania budynku sali gimnastycznej przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na pomieszczenia składnicy akt”