Zapytanie ofertowe nr 2/2018 na świadczenie poradnictwa psychologicznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Victoria” w Wałbrzychu w ramach projektu ,,TERAZ MY ! Czas na zmiany”

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 na świadczenie poradnictwa psychologicznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Victoria” w Wałbrzychu w ramach projektu ,,TERAZ MY ! Czas na zmiany”

W związku z realizacją przez Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” – Samorządowy Zakład Budżetowy Gminy Wałbrzych z siedzibą w Wałbrzychu, ul. 1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych projektu ,,TERAZ MY ! Czas na zmiany” , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zapraszamy do składania ofert.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 20.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2018 (PDF)

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2018