Zapytanie ofertowe nr 19/2019 na usługę SOCJOTERAPEUTYCZNĄ