Zapytanie ofertowe nr 1/2018 na zakup sprzętu medycznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Victoria” w Wałbrzychu wraz z montażem w ramach projektu ,,TERAZ MY ! Czas na zmiany”

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 17.01.2018 r.

na wykonanie usługizakupu sprzętu medycznego do Zakładu Aktywności Zawodowej  w Wałbrzyhcu wraz z montażem w ramach projektu  ,,TERAZ MY ! Czas na zmiany „  o numerze  RPDS.09.01.04-02-0010/17  współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014 -2020

ZAPYTANIE 1/2018- zakup sprzętu medycznego do_Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu

ZAPYTANIE 1/2018 – zakup sprzętu medycznego do_Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu (wersja do edycji)

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest:

Anna Grząba-Lipka

tel.: 504 092 381 / e-mail: a.grzaba@zazvictoria.pl