Wyniki naboru na stanowisko – Starszy referent

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” – 
Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Wałbrzych 
Ogłasza wyniki naboru na stanowisko – Starszy referent

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Martę Nowak zamieszkałą w Wałbrzychu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marta Nowak spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, które zapewni prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.