Nabór na stanowisko Specjalista ds. Poligrafii

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria”

w Wałbrzychu

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  Specjalista  ds. poligrafii

 

Rodzaj umowy – umowa na czas nieokreślony, po miesięcznym  okresie próbnym

Wymiar czasu pracy – 8 godzin dziennie (1 etat)

Ilość wolnych stanowisk – 1

Planowany termin rozpoczęcia pracy – 01.02.2019 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 18.01.2019 r., na adres: Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”, ul. 1 – go Maja 112 58 – 305 Wałbrzych,  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

,,Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Victoria”– Specjalista ds. poligrafii”.

 Aplikacje , które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

Nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. Poligrafii

oświadczenie

oświadczenie o wyrażeniu zgody