Informacja o wynikach naboru na stanowisko Doradcy Zawodowego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Doradcy Zawodowego

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” – Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Wałbrzych ogłasza wyniki konkursu na stanowisko – Doradca zawodowy w ramach projektu „TERAZ MY! Czas na zmiany”

Wyniki naboru na Doradcę Zawodowego